Medewerkers

De cultuurdienst en GC Ter Kommen vzw zijn een onderdeel van de dienst Vrije Tijd van de Gemeente Hoeselt. Wat het culturele luik en GC Ter Kommen betreft, staan volgende medewerkers voor je klaar:

  • Yves Voncken | Diensthoofd | Programmatie | Secretaris GC Ter Kommen vzw
  • Hilde Achten | Dagelijks beheer GC | Jeugdprogrammatie | Planning logistiek
  • Nathalie Haling, Yves Beckers | Vrijetijdsloket
  • Ann Somers | Financiën en administratie
  • Florence Machiels | Communicatieverantwoordelijke
  • Geert Thonnon | Technisch beheer gebouwen en theatertechniek
  • Jos Borgers, Emma Moesen, Robbie Lanka en Herman Potargent | Logistiek medewerkers